opensuse

openSUSE 10.3 jako desktop

Poslední aktualizace 4.1.2008
Novější verze je openSUSE 11.0 jako desktop a starší je openSUSE 10.2 jako desktop.

Tato stránka popisuje instalaci a provoz volně šiřitelné linuxové distribuce openSUSE 10.3 (32bit) s desktopovým prostředím GNOME 2.20 na mém počítači. Toto není komplexní přehled, učebnice nebo recenze openSUSE 10.3.Při instalaci jakéhokoliv operačního systému je zapotřebí být ve stavu naprostého duševního klidu!

Po startu instalace z DVD se objeví úvodní obrazovka. Klávesou F2 zvolím jako jazyk češtinu. Případně klávesou F3 zvolím rozlišení obrazovky.
Úvodní obrazovka v češtině
instalace uvod

Konfigurátor po chvilce nabídne možnost kontroly médií, ze kterých je instalováno. Pokud jsou média nová, nevyzkoušená, doporučuji to provést. Po kontrole se objeví obrazovka s licencí, stačí souhlasit. V další obrazovce s názvem 'Režim instalace' zvolím položku 'Nová instalace', a zaškrtnu volbu 'Před instalací přidat online repozitáře'. Aby se mohly přidat je nutné v další obrazovce, 'Nastavení sítě', spustit nastavení sítě. Stačí zvolit 'Automatické přidělení adresy (pomocí DHCP). Po úspěšném připojení na internet, se objeví seznam online repozitářů. Ponechám již předvybrané, tedy NON-OSS a OSS. Potom se konfigurátor ptá na čas a časové pásmo (Evropa, Česká republika). Dále se ptá jak jsou nastaveny Hardwarové hodiny - Místní čas(zvolím pokud na tom samém počítači běží i Windows) nebo UTC (zvolím pokud tam poběží pouze Linux). V další obrazovce si jako pracovní plochu vyberu GNOME. Nakonec se objeví 'Instalační nastavení'. V rozdělování disku platí následující - buď vím co dělám, nebo se spolehnu na návrh konfigurátoru.

Zde je můj obvyklý výběr softwaru
instalace software
Vybrané balíčky se označí automaticky. Označí se i balíčky pro proprietární software (Java), není to na obrázku.
Neinstaluji:
NovellAppArmor (linuxové bezpečnostní řešení)
Není to nutné:
Efekty pracovního prostředí (Xgl) - umožňuje-li to hardware, instaluji. Je to pěkné, není to však nutné
Grafika (práce s fotografiemi a grafikou)
Hry
Samozřejmě lze instalovat další programy podle libosti. Konfigurátor upozorní na případné konflikty a vyřeší závislosti.
Níže vycházím právě z tohoto výběru softwaru.

Zatím se na disk nic nenahrávalo. Nakonec konfigurátor požádá o 'Potvrzení instalace'. Po potvrzení, se začne disk rozdělovat, formátovat a nakonec se instalují jednotlivé balíčky softwaru. Pokud byly vybrány výše uvedené balíčky, instalace zabere 2.22 GiB a zhruba dvacet minut. Po dokončení instalace se systém restartuje, nutno z mechaniky vytáhnout instalační DVD.

Po restartu se opět rozjede konfigurátor a ptá se na heslo pro systémového administratora root. Následně chce znát jmého počítače a domény. Zadám jméno počítače computer a jméno domény site. Zruším zaškrtnutí položky 'Změnit jméno počítače přes DHCP', a nechám zaškrtnutou položku 'Zapsat jméno počítače do /etc/hosts'.

Následuje konfigurace sítě, zde je schéma zapojení:
schema

Firewall lze zakázat, je totiž implementován v ADSL modemu. Zrovna tak zakáži IPv6. Síťovou kartu na motherboardu nechám konfigurovat přes DHCP, modem obsahuje i DHCP server. Pokud z nějakého důvodu nechci používat nastavení přes DHCP, zvolím následující nastavení:
IP adresa: 10.0.0.1
Brána: 10.0.0.138
Nameserver: 10.0.0.138
Jestliže počítač obsahuje více síťových karet bude nutné 'Povolit IP forwarding' (Konfigurace síťové adresy -> Směrování). Po konfiguraci síťě se provede test internetového připojení. Nastavení zákaznického centra dle chuti. Následuje 'Metoda ověřování uživatele', nechám Režim ověřování'Lokalni (/etc/passwd)'. Potom se konfigurátor ptá po novém lokálním uživateli, zadám jméno user a jeho heslo. Pokud nechám zaškrtnuto 'Automatické přihlášení', po naládování se počítač nebude ptát na jméno a heslo.
V předposlední obrazovce instalace jsou 'Poznámky k verzi'. A poslední obrazovka je 'Konfigurace hardwaru', většinou stačí potvrdit. Tím je instalace dokončena.

Obrazovka po ukončení instalace
obrazovka

Pokud se systém zpomaluje, disk neustále pracuje, vyplatí se odinstalovat vyhledávací engine Beagle. Nutno odstranit:
beagle
beagle-evolution
beagle-firefox
beagle-gui
beagle-index
Díky technologii One-Click-Install, lze instalaci provést po jednom kliknutí na nvidia.ymp (převzato ze stránky 1-click-collection). Automaticky se rozjede 'YaST Meta Package Handler' a do seznamu repozitářů se přidá 'NVIDIA Repository' a nainstalují se následující balíčky:
x11-video-nvidiaG01
nvidia-gfxG01-kmp-default
Pomocí trojhmatu Ctrl+Alt+F1 se dostanu do konzole. Přihlásím se jako root a zadám:
init 3
Tím shodím grafické prostředí. A potom nakonfiguruji grafickou kartu a monitor pomocí programu
sax2
Hlavně nastavím správně obraz na monitoru (1280x1024x32 85Hz)
Nakonec se příkazem
init 5
vrátím do grafického prostředí. Ovladač nVIDIA je nainstalován!
A teď nainstaluji efekty Xgl.
Ovládací centrum Gnome -> Vzhled a chování -> Efekty pracovního prostředí a povolím efekty plochy.
Nebo v grafickém terminálu zadám
gnome-xgl-settings
Pro jejich aktivace je nutno restartovat grafické prostředí.

xgl

V témže programu pak lze nastavit nejrůznější efekty plochy. Kostka už nemusí být pouze kostkou, už je to mnohoboký hranol. Navíc je možná spolupráce s apletem 'Přepínač pracovních ploch' na panelu.
Instalace je maximálně zjednodušena, je využívána technologie One-Click-Install, vše na jedno kliknutí! Po kliknutí na codecs-gnome.ymp (převzato ze stránky 1-click-collection) se automaticky rozjede 'YaST Meta Package Handler', který nainstaluje následujicí balíčky:
Flash
Java
Encrypted DVD
fluendo gstreamer plugins (MP3 playback etc)
Win 32 Codecs (w32codec-all)
Totem XINE (DiVX/Xvid etc.) support
Po instalaci již můžete používat přehrávač filmů Totem a hudební přehrávač Banshee.
Totem Banshee
Po instalaci balíčku xine-ui (přes YaST) lze používat i xine.
Xine

Asociaci, například souborů mp3, s xine provedu následovně: v prohlížeči souborů vyberu soubor typu mp3 a pravým tlačítkem myši se dostanu na menu. Zde vyberu 'Vlastnosti' a panel 'Otevřít s'. Zvolím xine a od té doby budou všechny soubory mp3 asociovány s xine.

Používám program VirtualBox od firmy InnoTek GmbH. Nejprve přes YaST nainstaluji následující balíčky:
virtualbox-kmp-default
virtualbox
Instaluje se verze 1.5.0 (po aktualizaci verze 1.5.2). Automaticky se založí se skupina (group) vboxusers, do této skupiny přes YaST nutno přidat uživatele 'user'. Pro úspěšný start, je potřebné v konzoli jako root, ručně zavést modul vboxdrv:
computer:~ # modprobe vboxdrv
Pokud VirtualBox používáte častěji, vyplatí se zavést modul vboxdrv hned při startu openSUSE. Lze to nastavit v YaSTu:
YaST -> Systém -> editor souborů /etc/sysconfig ->
-> System -> Kernel -> MODULES_LOADED_ON_BOOT a připsat vboxdrv
VirtualBox 1.5.0
Existuje i možnost zasíťování virtualizovaného operačního systému:
Nastavení pro VirtualBox:
Network -> Adapter -> Host interface -> tap0
Nastavení virtualizovaného operačního systému:
IP adresa 10.1.1.2
Maska: 255.255.255.0
Brána: 10.1.1.1
Pokud se chci z virtuálního stroje dostat na internet, je potřeba jako root spustit níže uvedený skript. Nejdříve je potřeba přes YaST doinstalovat následující balíčky:
uml-utilities
bridge-utils
Skript nutný pro zasíťování virtuálního stroje:
#!/bin/sh 

# sitovani pro VirtualBox

case "$1" in
start)
echo "Starting networking for VirtualBox:"

# tap
tunctl -t tap0 -u user
ip link set up dev tap0

# bridge
brctl addbr br0
brctl addif br0 tap0

# IP adresy + routovani
ip link set up dev br0
ip addr add 10.1.1.1/24 dev br0
ip route add 10.1.1.0/24 dev br0

# maskarada
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo "done"
;;

stop)
echo "Shutting down networking for VirtualBox:"
iptables -F
iptables -F -t nat
iptables -X

ip link set down br0
ip link set down tap0
brctl delbr br0
tunctl -d tap0

echo "done"
;;

restart)
$0 stop
$0 start
;;

*)
echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1

esac
exit 0
Po nainstalování doplňku VirtualBox Guest Additions (v menu Devices -> Install Guest Additions) lze používat větší rozlišení obrazu, plynule přecházet myší přes jednotlive operační systémy. Také existuje možnost instalace sdíleného adresáře mezi openSUSE a virtuálním systémem: v nastavení pro virtuální stroj je položka 'Shared Folders'. 'Folder Path' nastavím třeba na '/home/user/prenos' a jako 'Folder Name' zvolím prenos. Po nastartování virtuálního systému Windows se lze na adresář připojit pomocí 'net use x: \\vboxsvr\prenos' v příkazovém řádku.
Ve Windows Vista je potřeba nejprve nainstalovat doplněk VirtualBox Guest Additions, přeinstalovat ovladač síťové karty a pak lze systém zasíťovat. Takže, nainstaluji doplněk, připojím obraz VBoxGuestAdditions_1.5.0_OSE.iso jako CD/DVD a přes Správce zařízení přeinstaluji ovladač síťové karty. Ten je v adresáři AMD_PCnet na připojeném CD/DVD. V Centru sítí a sdílení zvolím Spravovat síťová připojení a zadám výše uvedené údaje. Potom je systém Windows Vista zasíťován.

VirtualBox

Je-li nutné provozovat současně dva (či více) virtualizované a zasíťované operační systémy, je potřeba pro každý vytvořit nový interface.

VirtualBox
Nastavení dalšího virtualizovaného operačního systému (tap1):
IP adresa 10.2.1.2
Maska: 255.255.255.0
Brána: 10.2.1.1
A toto je třeba doplnit do skriptu:
...
# tap1
tunctl -t tap1 -u user
ip link set up dev tap1
...
# bridge1
brctl addbr br1
brctl addif br1 tap1
...
# IP adresy + routovani 1
ip link set up dev br1
ip addr add 10.2.1.1/24 dev br1
ip route add 10.2.1.0/24 dev br1
...
...
# odstranění interface 1
ip link set down br1
ip link set down tap1
brctl delbr br1
tunctl -d tap1
...
Postup pro další operační systémy je zřejmý. Všechny virtuální systémy jsou pochopitelně propojeny i mezi sebou.

Dva zasíťované operační systémy:
VirtualBox
Zde je stručný výpis nejdůležitějších nainstalovaných programů:

Kancelář (OpenOffice 2.3.0)
Writer
textový procesor
Calc
tabulkový procesor
Impress
multimediální prezentace
Draw
vytváření diagramů, obrázků
Base
práce s databázovými daty
Evince
prohlížeč pdf dokumentů
Internet
Firefox 2.0.0.6
internetový prohlížeč
Evolution 2.12.0
poštovní klient
Grafika
F-spot 0.4.0
archiv fotografií
GIMP 2.2.17
nástroj pro úpravu fotografií a rastrové grafiky
Inkscape 0.45.1
vektorové kreslení

Hry
Tetravex
glChess*
iagno (reversi)
Sudoku
Quake 3 Arena**
Briquolo (3D arkanoid)
*) glChess se stará pouze o zobrazování hry, jako šachový motor je standardně použit GNU Chess. Další motor je možné dohrát, například český Phalanx je skvělý hráč.
Pokud někdo vyžaduje zobrazování šachovnice ve 3D, je potřeba nainstalovat:
python-opengl
gtkglext
python-gtkglext (i586)

Po spatření 3D šachovnice se patrně všichni pokorně vrátí k přehlednějšímu zobrazení v rovině.

**)Jde o demoverzi (4 arény) oblíbené bezduché střílečky. Je v repozitáři Packman.

Ukázky dalších her lze nalézt v minulé verzi.
Procesor Intel Core2 Duo E6320
Motherboard Intel D975XBX2
Paměť RAM GEIL 2GiB DDR2 800MHz
Grafická karta GigaByte GF 7600GS silent 256MiB DDR2 PCI-Express
19" CRT monitor Belinea 106080
Disk Western Digital HDD 250GiB SATA II
ADSL modem ASUS TI4631

Podrobnější informace najdete na stránce Hardware pro openSUSE.
http://jiri.jozif.googlepages.com
email: jiri.jozif (zavináč) gmail (tečka) com

Obsah